İdari ve Mali İşler Müdürü
13 Ekim 2022

Kadir ULUTAŞ.jpg

       İdari ve Mali İşler Müdürü
Kadir ULUTAŞ

 

                    EĞİTİM DURUMU

                       Atatürk Üniversitesi Lisans Tamamlama / Sosyal Hizmetler Bölümü 3. Sınıf 
                       
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans / İşletme Bölümü
                       
Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans
                       
Kırıkkale Delice Çerikli Sağlık Meslek Lisesi            

                   
                    İŞ TECRÜBELERİ
                     
                       
İhtiyaç Tespit ve Talep Değerlendirme Komisyon Koordinatörü Uzman ; Ankara İl Sağlık Müdürülüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı
                       Satın Alma Koordinatörü Uzman ; Ankara İl Sağlık Müdürülüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı
                       Koruma ve Güvenlik Birim SorumlusuUzman ; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı
                       Muhasebe Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi/Uzman; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı
                       Mali İşler Kordinatörü/Uzman; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
                       Sorumlu İdari Personel/Uzman; Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kapanış ve Devir İşlemleri 
                       Mali Hizmetler Koordinatörü/Uzman; Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
                       Taşınır Devir Komisyon Başkanlığı; Ankara İli 667 KHK Özel Sağlık Kurumları ve 669 KHK Askeri Hastanelerin Devir İşlemleri
                       Verimlilik Gözlemcisi;  Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı bünyesinde İstanbul, Ankara, Trabzon, Muğla, Balıkesir,  Giresun, Çorum ve Yozgat İllerinde Verimlilik Denetimleri
                      Satın Alma ve Birlik İhtiyaç Tespit Komisyonu Daimi Üyeliği/Uzman; Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Talep Planlama ve Koordinasyon
                      Klinik Mühendislik Hizmetleri Koordinatörlüğü/Uzman; Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağlı Sağlık Tesisleri Tıbbi Cihaz Envanter çalılamarı Koordinatörlüğü
                      Birim Sorumlusu/Uzman; Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği / Personel Ağırlıklı Hizmet Alımları Birimi
                      İl Konsolide Görevlisi /Taşınır İşlemler Yönetim Birimi Sorumlusu/Uzman; Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağlı Sağlık Tesileri Taşınır Kayıtları ve Mevzuat İşlemleri
                      İl Konsolide Görevlisi/Taşınır İşlemler Yönetim Birimi Sorumlusu; Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağlı Sağlık Tesileri Taşınır İşlemleri ve Mevzuat İşleri
                      Satın Alma Birimi Koordinatörü; Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağlı Sağlık Tesileri  İhale ve Doğrudan Temin İşlemleri
                      İl Konsolide Görevlisi / Taşınır İşlemler Yönetim Birimi Sorumlusu; Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağlı Sağlık Tesileri Taşınır Kayıt ve Mevzuat İşlemeri
                     Sorumlu İdari Personel; Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Açılışı
                     Taşınır İşlemleri Birim Sorumlusu; Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştirma Hastanesi
                     Sorumlu İdari Personel; Trabzon Kadın Doğum Hastanesi Devir ve Kapanış işlemleri
                     Sorumlu İdari Personel; Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Kuruluş ve Taşınması

               KURS SERTİFİKALAR

                    
Ankara Başta Olmak Üzere Döner Sermaye ve Genel Bütçe Yıl Sonu Taşınır Hesapları Kapatılması Koordinasyon Görevleri ve Çalıştayları
                    6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, İş Kanunu ve Kıdem Tazminatı Konusunda Çalışma ve Eğitimler
                    
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Çalışma ve Eğitimler
                    
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Çalışma ve Eğitimler
   
                 Taşınır Mal Yönetmeliği Çalışma ve Eğitimler
                   
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürülüğü
                       
“Tasarruf ve Gelir Artırıcı Proje Kartları (TGAP) – Ayniyat Depo Yönetimi Çalıştayı” 
                   Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
                       
“Taşınır Mal Yönetmeliği, Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi, Yılsonu Hesapları, Amortisman Hesaplamaları, Stok Koordinasyon Uygulaması Katılım Belgesi”
                    Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
                         
“Taşınır Mal Yönetmeliği, Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi Çalıştay Katılım    Belgesi”
                    Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
                           “Sağlık Tesisleri Verimlilik Sempozyumu Katılım Belgesi”
                    Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
                           
“2015 Mali Yılsonu Genel Bütçe ve Döner Sermaye Taşınır Kesin Hesap, Amortisman Faaliyetleri Çalıştayı Katılım Belgesi’’
                    Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu
                          
‘‘Medikal Depo, Klinik Mühendislik ve Biyomedikal Depo Kapsamlı Veri Doğruluğu Eğitimi Katılım Belgesi’’
                    Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
                           ‘‘Kamu Hastaneleri Birliklerinde Temel İhale Mevzuatı Eğitimi Katılım Belgesi’’
                    Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
                           ‘’Yerinde Değerlendirme Verimlilik Soruları Revizyonu Eğitimi Katılım Belgesi’’
                    Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
                           
“Sağlık Tesislerindeki Mevcut Depo ve Taşınır Muhasebe Kayıtlarının Analizi Çalıştayı Katılım           Belgesi”
                    Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
                             ‘’İlkyardım Eğitmeni Yetki Belgesi”
                    Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
                             ‘’ASKOM Genel Kurulu Katılım Belgesi”
                    Ankara Kalkınma Ajansı
                             ‘’Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Katılım Belgesi”
                    Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
                            ‘’1. Taktik Muharebe Acil Yaralı Eğitim Çalıştayı Katılım Belgesi”
                    Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
                            ‘’Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Eğitimi Katılım Belgesi’’
                    Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
                              ‘’Pandemi Sonrası Dönemde Kamu Sağlık Tesislerinde Verimlilik’’
                    Sincan Kaymakamlığı
                              ‘’Covid-19 Salgınıyla mücadelede Başarı Belgesi’’


               YABANCI DİL
              
                     
İngilizce  (Intermediate)

              BİLGİSAYAR

                     
Microsoft Office ( Word, Exel, Powerpoint)
                     
MKYS (Sağlık Bakanlığı Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi)
                     
TDMS (Sağlık Bakanlığı Tek Düzen Muhasebe Sistemi)
                     
KBS    (Kamu Harcamaları Muhasebe Bilişim Sistemi)
                     
ASOS  (Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Otomasyon Sistemi)
                     
EKAP  (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
                     
Sağlık Bakanlığı Karar Destek Sistemi
                     
Fastsoft İhtiyaç Yönetim Sistemi
                     
Fastsoft Klinik Mühendislik Yönetim Sistemi