Patoloji Laboratuvarı
25 Temmuz 2018

Patoloji “hastalık bilimi” anlamına gelir. Hastalıkların nedenleri, oluş mekanizmaları, hücre doku ve organlarda oluşturdukları yapısal ve işlevsel değişikliklerin araştırılması ve klinik önemleri ile ilgilenir.

Hastanemiz Patoloji Laboratuarı 2005 yılında açılmış ve açıldığı tarihten bu güne dek giderek artan olgu sayısıyla, bölgemizde önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bölümümüzde dört uzman hekim, beş teknisyen, bir kayıt memuru ve bir sekreter çalışmaktadır. Hastanemiz Patoloji laboratuarı, halen Organize semt polikliniği binamızda hizmet vermektedir.

Hastanemiz polikliniklerine başvuran, hastanemizde ameliyat olan hastalara ait doku, organ ve sitoloji materyali incelenen materyalin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ayrıca hastanemiz dışından, başka merkezlerden gelen doku, organ ve sitoloji materyali de incelenip raporlanmaktadır.

Laboratuarımıza gelen örnekler, kayıt sekreterimiz tarafından kabul edilir. Her bir örnek numaralandırılır. Makroskopik ve mikroskopik inceleme yapıldıktan sonra uzman hekimlerimiz tarafından raporlandırılır.

Laboratuarımızda, doku ve organlar öncelikle makroskopik olarak incelemektedir. Makroskopik inceleme sırasında, daha sonra yapılacak mikroskopik inceleme için dokular örneklenir. Örneklenen dokular doku takibi denilen bir dizi kimyasal işlemden geçirildikten sonra parafin bloklar haline getirilir. Mikroskopik inceleme yapılabilmesi için mikroskopik kesitler alınır ve daha sonra bu kesitleri içeren lamlar çeşitli özel boyalarla boyanarak mikroskopla incelenebilecek hale getirilir. 

Sitolojik örnekler, başta servikovajinal sitoloji olmak üzere, ince iğne aspirasyon sitolojisi, effüzyon sıvıları, bronkoalveoler lavajlardan oluşmaktadır. Rahim ağzı kanserlerinin erken teşhisi için kullanılan servikovajinal test, laboratuarımızda incelenen materyalin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu incelemede sıvı bazlı yöntem uygulanmaktadır.