Misyon-Vizyon-Değerlerimiz

MİSYONUMUZ
 Hastalarımıza; başka sağlık sunucularından hizmet almalarına gerek duymayacakları, güncel teknolojilerle, doğru tanı ve tedavilerle sağlık hizmeti sunmak.
VİZYONUMUZ
 Sağlık Hizmetlerini; güvenilir, yerinde, tüm branş ve yan dal branşlarla, konforlu hizmet sunum ortamında, tüm dünyada kullanılan en son tıbbi yeniliklerle sunmak.
KURUMSAL HEDEF VE AMAÇLAR
 Hastalarımıza vereceğimiz sağlık hizmetlerini; tüm hukuki ve etik kurallar çerçevesinde, hem hasta ve çalışan güvenliğini maksimum derecede sağlayarak hem de hasta ve çalışan memnuniyetini gözeterek gerçekleştirmektir. 


DEĞERLERİMİZ

·     Tıbbi Etik Kurallara Uygunluk
·     İnsana Saygı
·     Güvenilirlik
·     Ekip Çalışması
·     Çevreye Saygı
·     Empatik Yaklaşım
·     Hakkaniyet
·     Tarafsızlık
·     Dürüstlük
·     Şeffaflık
·     Bilgi Güvenliği