SAĞLIK KURULU
26 Kasım 2018

SAĞLIK KURULU BİRİMİ

Hastanemiz Sağlık Kurulu Birimi Organize Semt Polikliniğimizde hizmet vermektedir.

Sağlık Kurulu müracaatları hafta içi her gün mesai saatleri içinde Sağlık Kurulu Birimimize yapılabilmektedir. 

Sağlık Kurulu işlemleri  Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.


Sağlık Kurul Raporları için ilk müracaatta istenilen belgeler şunlardır ;

1- Dilekçe
2- Kurumlardan  Sağlık kurulu için sevk edilmişse  sevk evrakı ve resmi yazı
3- TC. Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesi
4-Sağlık kurul raporları için  4 adet resim
5-Silah ruhsatı ve Silahlı güvenlik için   2 Adet resim 
6- TSK için resim gerekmemektedir.
7-Üst yazı ile ilgili kurumlarından gelenler için     5 adet resim


Sağlık Kurul Toplanma günleri ve saatleri;

 • Pazartesi, Salı, Perşembe saat 11.00 veya 11.30 da Normal Sağlık Kurulu
 • Salı ve Perşembe saat 11.00 veya 11.30 da Askeri Sağlık Kurulu
 • Çarşamba günü saat 11.00 de Engelli Sağlık Kurulu toplanmaktadır.

 • Yoğunluğa göre kurul saati ve günlerinde değişiklik olur ise kişilere bilgilendirme yapılıp ayrıca sağlık kurulu birimi panosunda bilgilendirme yapılmaktadır.


Sağlık Kurulu İşleyiş ;

 • Sağlık Kurul Raporu almak isteyen kişiler dilekçe veya üst yazı ile Sağlık Kurulu Birimine başvuru yaparlar.
 • Kişisel veya resmi yazıyla müracaat eden hastalara Sağlık Kurulu Memuru tarafından gerekli belge ve ücretlendirme konusunda bilgilendirilme yapılır.
 • Kayıtları yapıldıktan sonra ‘’Sağlık Kurulu Muayene Formu’’ hazırlanır, ilgili polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere hazırlanan bu form kendilerine teslim edilir.
 • Poliklinik Muayene sırası almak üzere Bilgi işlem (hasta kabul) birimine yönlendirilir.
 • Poliklinik muayene sırası alan hasta muayene için ilgili polikliniğe gider.
 • Her poliklinikte muayene sonucu,Sağlık Kurul Muayene Formuna yazılır, kaşelenir, imzalanır.
 • Muayene işlemleri biten kişi tekrar sağlık kuruluna gelir.
 • Sağlık Kurulunun randevu günü ve saati kişiye söylenir ve hakkında karar verilmek üzere kurula davet edilir. Kurul üyeleri tarafından imzalanarak uygunluğuna karar verilir. Bu esnada kurul gerekli görürse şahısları  yeniden muayene edip kendileri ile ilgili son kararı vererek Sağlık Kurulu Raporu tanzim edilir.
 • Başhekimlik onayı yapıldıktan sonra aynı gün raporların verilmesi sağlanır.
 • Sağlık Kurulu Raporu kişisel müracaat ise hasta veya birinci derece yakınına elden verilir,resmi yazıyla müracaat ise ilgili kuruma üst yazıyla gönderilir.